รับเหมาเดินท่อดับเพลิงอาคาร ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทางหนีไฟ

ขายส่งอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ผู้นำเข้า เครื่องดับเพลิง FireAde2000 รับฝึกอบรมดับเพลิง

โทรด่วน สาขาเชียงใหม่ 081-208-8846(คุณพิษณุ), สาขาสมุทรปราการ โทร 086-921-5444(คุณดวงดาว)
ข้อกำหนดในการติดตั้ง ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้
ข้อกำหนดในการติดตั้ง ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้

ข้อกำหนดในการติดตั้ง ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้

1.จำนวนของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงสำหรับเพลิงประเภทต่างๆ จะต้องมีจำนวนเพียงพอไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้

2.การพิจารณาเลือกชนิดของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงที่จะนำมาใช้ จะต้องเลือกชนิดของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงให้ถูกต้องตามประเภทด้วย โดยทั่วไปถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงป้องกันอาคารที่ประกอบด้วยวัสดุที่ติดไฟ จะเป็นถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงประเภท ก และอาจจะมีถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงสำหรับเพลิงประเภท ข ในบริเวณที่มีเชื้อเพลิงน้ำมัน หรือถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงสำหรับเพลิงประเภท ค ในบริเวณห้องไฟฟ้า

3.การติดตั้งถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง จะต้องติดตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบเพื่อนำไปใช้ในการดับเพลิงได้โดยสะดวก ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงจะต้องติดตั้งไม่สูงกว่า 1.53 ม. จากระดับพื้นจนถึงหัวของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง

4.ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่นิยมใช้จะเป็นขนาดบรรจุประมาน 10-15 ปอนด์ และไม่ควรจะเกิน 40 ปอนด์ เพราะจะหนักเกินไป (ยกเว้นชนิดที่มีล้อเข็น)

5.การกำหนดความสามารถ (Rating) ของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามมาตรฐานของการทดสอบจาก Under Writer's Laboratories Inc.สหรัฐอเมริกา โดยให้สถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ทำการทดสอบ

6.ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้ทุกเครื่องที่จะนำมาใช้จะต้องสร้างจากถังเหล็กกล้า หรือเหล็กหล่อที่ทนความดันสูง อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องมีคุณภาพสูง และออกแบบโดยเฉพาะสำหรับนำมาใช้ประกอบถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง

การทดสอบถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ประกอบ จะใช้วิธีทดสอบโดยการอัดน้ำ (Hydrostatic Testing) โดยที่จะทดสอบในโรงงานผลิต และอาจจะมีการทดสอบเป็นระยะๆ หลังจากนำไปใช้งานแล้วประมาณ 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องดับเพลิงยังคงอยู่ในสภาพที่ดีและยังคงสามารถทนต่อความดันใช้งานได้อย่างปลอดภัย