รับเหมาเดินท่อดับเพลิงอาคาร ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทางหนีไฟ

ขายส่งอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ผู้นำเข้า เครื่องดับเพลิง FireAde2000 รับฝึกอบรมดับเพลิง

โทรด่วน สาขาเชียงใหม่ 081-208-8846(คุณพิษณุ), สาขาสมุทรปราการ โทร 086-921-5444(คุณดวงดาว)
น้ำยาเคมีดับเพลิง

Chem-guard AR AFFF 3 6 Model C361

Chem-guard AR AFFF 3 6 Model C361

รายละเอียดสินค้า

Chem-guard AR AFFF 3%6%  (ชีมการ์ด เออาร์ เอทริปเปิลเอฟ 3/6)

• Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam

• ใช้ความเข้มข้น 3%สำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Hydrocarbon เช่น นํ้ามันดิบ

  นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

• ใช้ความเข้มข้น 6%สำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Polar solvents

  (สารละลายที่มีนํ้าเป็นตัวทำละลาย) เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล ฯลฯ

• ผลิตและบรรจุในสหรัฐอเมริกา

• มาตรฐาน UL (U.L. Listed, Foam Liquid Concentrates)

สนใจสั่งซื้อสินค้า