รับเหมาเดินท่อดับเพลิงอาคาร ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทางหนีไฟ

ขายส่งอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ผู้นำเข้า เครื่องดับเพลิง FireAde2000 รับฝึกอบรมดับเพลิง

โทรด่วน สาขาเชียงใหม่ 081-208-8846(คุณพิษณุ), สาขาสมุทรปราการ โทร 086-921-5444(คุณดวงดาว)
น้ำยาเคมีดับเพลิง

Chem-guard AR AFFF 3 3 Model C333

Chem-guard AR AFFF 3 3 Model C333

รายละเอียดสินค้า

Chem-guard AR AFFF 3%3%  (ชีมการ์ด เออาร์ เอทริปเปิลเอฟ 3/3)

• Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam

• เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจาก Hydrocarbon เช่น นํ้ามันดิบ  นํ้ามัน เบนซิน นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ และ Polar solvents  (สารละลายที่มีนํ้า เป็นตัวทำละลาย) เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล ฯลฯ

• ใช้ความเข้มข้น 3%+ นํ้า 97%สำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร   Hydrocarbon และ Polar solvents

• ผลิตและบรรจุในสหรัฐอเมริกา

• มาตรฐาน UL (U.L. Listed, Foam Liquid Concentrates)

สนใจสั่งซื้อสินค้า