รับเหมาเดินท่อดับเพลิงอาคาร ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทางหนีไฟ

ขายส่งอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ผู้นำเข้า เครื่องดับเพลิง FireAde2000 รับฝึกอบรมดับเพลิง

โทรด่วน สาขาเชียงใหม่ 081-208-8846(คุณพิษณุ), สาขาสมุทรปราการ โทร 086-921-5444(คุณดวงดาว)
น้ำยาเคมีดับเพลิง

3 AFFF Model C303(ชีมการ์ด เอทริปเปิลเอฟ 3)

3 AFFF Model C303(ชีมการ์ด เอทริปเปิลเอฟ 3)

รายละเอียดสินค้า

Chem-guard AFFF 3% Model C303(ชีมการ์ด เอทริปเปิลเอฟ 3)

• Aqueous Film Forming Foam

• เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจากสารHydrocarbon เช่น นํ้ามันดิบ

  นํ้ามัน เบนซิน นํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

• ไม่เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Polar solvents (สารละลายที่

   มีนํ้าเป็นตัวทำละลาย) เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล ฯลฯ

• ใช้สารที่ความเข้มข้น 3%+ นํ้า 97%สำหรับดับเพลิงจำพวกนํ้ามัน

• ผลิตและบรรจุในสหรัฐอเมริกา

• มาตรฐาน UL (U.L. Listed, Foam Liquid Concentrates)

สนใจสั่งซื้อสินค้า