รับเหมาเดินท่อดับเพลิงอาคาร ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทางหนีไฟ

ขายส่งอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ผู้นำเข้า เครื่องดับเพลิง FireAde2000 รับฝึกอบรมดับเพลิง

โทรด่วน สาขาเชียงใหม่ 081-208-8846(คุณพิษณุ), สาขาสมุทรปราการ โทร 086-921-5444(คุณดวงดาว)
ผลงานของเรา

อาคาร 7 ชั้น หลัง เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เดินระบบสุขาภิบาลดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และประตูหนีไฟ ป้ายทางหนีไฟอาคาร


งานติดตั้งระบบดับเพลิง และงานป้าย ที่ B2


งานตรวจเช็คระบบดับเพลิง และเครื่องดับเพลิง บ่อน้ำมันลานกระบือ จ.กำแพงเพชร


งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง MY HIP


งานระบบดับเพลิงอาคาร โรงงาน BERNINA ลำพูน


งานตรวจเช็คระบบดับเพลิง และซ่อมแซมระบบดับเพลิง VELMET แหลมฉะบัง จ.ชลบุรี


งานติดตั้งเดินท่อ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ในห้องเก็บสารเคมีรุนแรง ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด จ.ระยอง


งานเปลี่ยนเครื่องดับเพลิง สีแดงเป็น FIRE ADE2000 ไทยซาคาเอะเรส จ.ล้าพูน


งานระบบดับเพลิง อาคารนิมมานา เส้นนิมมานเหมินทร์


งานระบบดับเพลิงอาคาร บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด


งานติดตั้งระบบดับเพลิงอาคาร บริษัท สโตนสเคปส์ จำกัด จ.เชียงใหม่


หลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น