รับเหมาเดินท่อดับเพลิงอาคาร ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทางหนีไฟ

ขายส่งอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ผู้นำเข้า เครื่องดับเพลิง FireAde2000 รับฝึกอบรมดับเพลิง

โทรด่วน สาขาเชียงใหม่ 081-208-8846(คุณพิษณุ), สาขาสมุทรปราการ โทร 086-921-5444(คุณดวงดาว)
บริการของเรา

รับติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ รับฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

บริการหลังการขาย

บริการติดตั้งเครื่องฟรี!

รับประกันคุณภาพของน้ำยาและการรั่วซึมของเครื่อง เป็นเวลา 5 ปี(ไม่รับประกันการใช้งานอย่างผิดวิธี)

บริการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงทุกๆ 6 เดือน ฟรี!

บริการสาธิตและแนะนำการใช้งานเครื่องดับเพลิงอย่างถูกวิธี ฟรี!

บริการรับ-ส่งคืนเครื่องดับเพลิงภายใน 7 วันทำการสำหรับบรรจุน้ำยาใหม่

บริการส่งเครื่องสำรองในกรณีที่ส่งเครื่องเก่ามาบรรจุน้ำยาใหม่

บริการแนะนำ หรือให้คำปรึกษา ฟรี!ในเรื่องการจัดทำ
- แผนป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
- แผนการฝึกซ้อมทีมผจญเพลิง (FIRE MAN)
- สอนการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่มีอยู่ในสถานประกอบการของท่านอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยินดีให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และบุคลากร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อได้รับการร้องขอหรือแจ้งเหตุ