รับเหมาเดินท่อดับเพลิงอาคาร ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทางหนีไฟ

ขายส่งอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ผู้นำเข้า เครื่องดับเพลิง FireAde2000 รับฝึกอบรมดับเพลิง

โทรด่วน สาขาเชียงใหม่ 081-208-8846(คุณพิษณุ), สาขาสมุทรปราการ โทร 086-921-5444(คุณดวงดาว)
ติดต่อเรา
บริษัท สหซัพพลาย ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ติดต่อคุณ พิษณุ โทรด่วน 053-850-200, 081-208-8846 ทุกวัน
สาขาสมุทรปราการ โทร 086-921-5444 แฟกซ์ 02-383-2227
สาขาเชียงใหม่ โทร 053-850-200 แฟกซ์ 053-850-991
E-Mail : sahasupply_cm@hotmail.com